Europa zit boordevol initiatieven en ideeën om samen te werken aan wat nodig is, beter moet en ook anders kan. Op 6 december bracht Studio Europa Maastricht tijdens de Maastricht Europe Days meer dan 50 organisaties samen bij Werkplaats Europa. Dé plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Om van elkaar te leren en samen oplossingen te vinden voor samenwerkingen die Europa een betere plek maken.

Europa gaat over u en jou
“Er is geen betere plek om over Europa te praten dan in Maastricht, de geboorteplaats van de Europese Unie.” Met deze woorden opende Theo Bovens, Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg, Werkplaats Europa. “Het is belangrijk dat we laten zien dat Europa over burgers gaat. Werkplaats Europa is daarbij dé manier om met elkaar in gesprek te gaan. Een uitgelezen en uitgewezen plek waar voor- en tegenstanders van de Europese Unie met elkaar kunnen nadenken over waar Europa voor staat en wat belangrijk is. Juist omdat er zoveel verschillende perspectieven zijn over Europa.” Ook Mathieu Segers, Hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie, benadrukte dat: “Voor veel mensen is Europa een ver van mijn bed show, terwijl Europese integratie belangrijk is voor ons allemaal.”

Diversiteit verbindt
Hoe kunnen we Euregionale samenwerking versterken? Die vraag stond in Werkplaats Europa centraal. Een vraag waarover meer dan 70 medewerkers en vrijwilligers van verschillende lokale en internationale organisaties, NGO’s en burgerbewegingen ter plekke meningen en initiatieven deelden, om verder mee aan de slag te gaan. Zo werden er onder andere ideeën op tafel gelegd om een banenmarkt voor jongeren te organiseren. Er werd nagedacht over welke taal er het beste gesproken kan worden om goede samenwerking mogelijk te maken. En ook op de vraag of alle burgers van de Europese Unie stemrecht moeten hebben en hoe we jongeren en ouderen dichter bij elkaar kunnen brengen werden antwoorden gezocht.

Ideeën en meningen zijn er om samen aan te werken
In verschillende rondes kwamen deelnemers samen. Om kansen voor samenwerking te onderzoeken, een projectopzet te bespreken, of met elkaar de discussie aan te gaan. Natuurlijk was niet iedereen het altijd met elkaar eens. En juist die interactie bracht veel interessante inzichten naar boven. Zo kwamen we met elkaar op een energieke en efficiënte manier tot resultaten die niemand vooraf had durven voorspellen. En dat is nu precies waar Werkplaats Europa om draait: samenwerken aan grensoverschrijdende initiatieven en nieuwe ideeën die van Europa de mooie plek maken om te wonen, werken en leven.

Leave a Reply