De Limburgse hoofdstad Maastricht blijft de werkplaats voor Europa. Studio Europa ontving vandaag het goede bericht dat Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten het meerjarig programma Maastricht, Working on Europe in 2020 en 2021 voort te zetten en blijvend te ondersteunen met een substantiële bijdrage. In mei ontvingen we het nieuws dat Gemeente Maastricht de steun voor 2020 voortzet en over de toekomst komend najaar beslist. Studio Europa is ondergebracht bij Maastricht University en geeft leiding en invulling aan de gezamenlijke ambities van het partnerschap. Met het programma wordt de Limburgse hoofdstad Maastricht gepositioneerd als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis- en visieontwikkeling, voor voor- en tegenstanders, rondom Europese thema’s.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht hebben de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en Maastricht University medio 2017 de bestuurlijke ambitie uitgesproken om gezamenlijk een duurzaam vervolg te geven aan het programma ‘Europe Calling’. In 2018 heeft dit een vervolg gekregen in het programma Maastricht, Working on Europe. Studio Europa geeft invulling aan dit samenwerkingsverband waarbij tevens het verbinden en versterken van initiatieven van verschillende partijen rondom Europese thema’s centraal staat. De eerste fase van het programma 2018-2019 is geëvalueerd en laat een positief beeld zien. De programma-aanpak van Maastricht, Working on Europe heeft in een korte periode veel en goede resultaten behaald. Het programma richt zich op drie pijlers: expertisecentrum voor Europa-gerelateerd onderzoek; het debat en dialoog voor een breed publiek over Europese thema’s en het uitdragen van het erfgoed van Europa vanuit het Verdrag van Maastricht.

Mede dankzij de steun van de partners werken we onder andere aan deze bijzondere projecten:

  • Met het initiatief ‘Hier’ in Europa, onderzoeken we op lokaal niveau welke rol Europese samenwerking speelt in het dagelijks leven van inwoners en ondernemers in de Maastrichtse wijk ‘Heer’. We hebben bijzondere verhalen verzameld en de opbrengsten van dit onderzoek zijn binnenkort te zien op de website. In september organiseren we laagdrempelige debatten over de voor- en nadelen van Europese samenwerking voor inwoners en ondernemers. Ook de media besteden veel aandacht aan het project. Op 7 juli bracht EenVandaag een bezoek aan Heer en kwam ons initiatief in de tv-uitzending.
  • We hebben de eerste editie van de European Cartoon Award gelanceerd samen met European Press Prize: speciaal voor cartoons die de actualiteit en gebeurtenissen in Europa of over Europa op scherp zetten en op die manier het publieke debat inspireren. De shortlist van 16 cartoonisten is onthuld en op 1 oktober maken we de winnaar van deze nieuwe prijs bekend tijdens een speciale ceremonie!
  • De tweede ‘Werkplaats Europa’ vindt op 18 september plaats: de plek waar op Europese samenwerking gerichte organisaties, ngo’s, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven, culturele organisaties en denktanks uit de Euregio elkaar ontmoeten. We organiseren een online editie zodat we – ook in de huidige tijd – met elkaar in de Euregio op zoek blijven gaan naar verbindingen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
  • Het Europese Erfgoed wordt op nationaal en regionaal niveau voortgezet. Een belangrijk project, gestart in 2019, betreft de aanleg van een speciaal Europa-archief in Maastricht in samenwerking met Nationaal Archief en Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Het streven is om het Europa-archief aan te vullen met nalatenschappen van politici en diplomaten die betrokken waren bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht.
  • En er zijn meer initiatieven die mogelijk worden dankzij het MWoE-partnerschap. Rond de onderzoeksagenda hebben we op 1 juli nieuwe mogelijkheden geopend voor innovatief, multidisciplinair onderzoek. En in de serie expert interviews met wetenschappers van Maastricht University gaan we in de meest recente aflevering in gesprek met rector magnificus Rianne Letschert over hoger onderwijs in tijden van corona.

Houd onze social media in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief van Studio Europa voor het laatste nieuws over het onderzoek, de verhalen en het erfgoed van Europa!

Leave a Reply