Sinds de benoeming in 2019 van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie, is het werkprogramma voor de Europese Unie opgesteld op basis van de volgende zes ambities:

  • Een Europese “green deal”
  • Een economie die werkt voor de mensen
  • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  • Onze Europese levenswijze beschermen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Projectdoel

RELAY is een project dat tot doel heeft deze richtlijnen te bespreken met experts, belanghebbenden, studenten en burgers. Het is bedoeld om het proces van EU-integratie tastbaarder te maken en de burgers er nauwer bij te betrekken.

Partners

Het project wordt gecoördineerd door Maastricht University Campus Brussel en brengt een scala aan partners samen, waaronder Studio Europa Maastricht, CERiM, DCU, BISS en MSI.

Na de kick-off-conferentie op 4 december vindt de eerste thematische workshop van RELAY plaats op 25 januari 2021 van 9.30 tot 16.00 uur over ‘The Green Deal: What are its Implications for Animals and Nature’.

Workshop

De centrale vraag van het webinar zal zijn: ‘Wat zijn de actuele thema’s met betrekking tot de duurzaamheidsdoelen die de Green Deal moet nastreven en welke acties zijn nodig om dieren en natuur een meer prominente rol te geven in het publieke debat en beleid aangaande de Green Deal?’

Het volledige programma van het evenement vind je hier.

Deze workshop vindt online plaats via Zoom en de voertaal is Engels. Volg deze link om te registreren en meer informatie te ontvangen over hoe je kunt aansluiten. De deadline van de inschrijving is 18 januari.

Leave a Reply