Kruisbestuiving tussen organisaties in de Euregio Maas-Rijn

Werkplaats Europa brengt partijen in de Euregio Maas-Rijn samen voor wie Europese en Euregionale samenwerking belangrijk is. Het is dé plek om elkaar te ontmoeten, best practices te delen, van elkaar te leren, ideeën te concretiseren en nieuwe, duurzame samenwerkingen te onderzoeken voor een beter Europa.

Derde editie Werkplaats Europa

11 december 2020 09:00-13:00

De eerste twee edities van Werkplaats Europa trokken meer dan 150 mensen van 70 organisaties, die in totaal ruim 40 onderwerpen op de agenda zetten en concrete initiatieven tot leven brachten. We breiden het netwerk graag uit met meer Euregionale partners. Daarom heten we u van harte welkom op 11 december 2020 bij de derde editie van Werkplaats Europa!

Voor wie is Werkplaats Europa bedoeld?

Werkplaats Europa brengt mensen samen van Europa-gerichte organisaties in de Euregio Maas-Rijn en de MAHHL-steden. Ngo’s, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven, culturele organisaties en denktanks in Nederland, België en Duitsland komen hier samen.

Bent u bijvoorbeeld projectmanager, programmamaker, directeur, beleidsmaker, onderzoeker, vertegenwoordiger van een overheidsinstantie of (vrijwilligers)organisatie? Zorg dan dat u onderdeel wordt van dit netwerk en deel uw ideeën, vragen en ervaringen!

I have never experienced such an engaging and inclusive conference before. Thanks to Studio Europa Maastricht!

- Deelnemer Werkplaats Europa (online editie) september 2020

Edities

Thema: Euregio na Corona

De hoofdvraag van deze editie is: Hoe kunnen we in tijden van (corona)crisis samenwerking en solidariteit in de Euregio versterken, ook over de landsgrenzen heen?

In de afgelopen maanden van corona-pandemie werd heel erg duidelijk dat wonen, leven en werken over de grens in de Euregio Maas-Rijn onze realiteit is. Ineens sloten de grenzen en konden we ons minder vrij bewegen in ons dagelijks leven. Geen fietstocht meer over de grenzen, winkelen in Duitsland, familiebezoek in België of naar het werk in Nederland. Duidelijk werden ook de verschillen in beleid tussen Europese landen en hoe belangrijk internationale – en zeker Euregionale – samenwerking is voor onze regio. Deze tijd vraagt innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen. We grijpen deze Werkplaats Europa daarom graag aan om op een innovatieve, online manier bijeen te komen!

Thema: Actief Europees Burgerschap

De hoofdvraag van deze editie is: Hoe kunnen inwoners actief meedoen in de Euregionale samenleving?

Voor bewoners in de Euregio is Europa de dagelijkse leefruimte. Daarom gaan we in deze editie van Werkplaats Europa op zoek naar samenwerkingen, activiteiten en projecten – op onder andere sociaal, cultureel, economisch, politiek, educatief en sportief gebied – die meer inwoners in de euregio actief betrekken.

Europa is nog lang niet af. Maar zit wel vol initiatieven en ideeën om samen te blijven werken aan wat nodig is, beter moet en ook anders kan.

Op 6 december (2019) bracht Studio Europa partijen samen voor wie de Europese en Euregionale samenwerking relevant is. Werkplaats Europa is dé plek om elkaar te ontmoeten en best practices te delen. Om van elkaar te leren, tegenstrijdigheden en overeenkomsten af te wegen en samen oplossingen te vinden voor samenwerkingen die Europa beter maakt.