Ons verhaal

In de geest van het Verdrag van Maastricht lanceerden de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht in 2018 het samenwerkingsverband Maastricht, Working on Europe. Het expertisecentrum Studio Europa Maastricht geeft invulling aan dit samenwerkingsverband. Met als ambitie om van Maastricht dé werk- en ontmoetingsplaats te maken voor gesprek, debat, kennis- en visieontwikkeling rond Europese thema’s.

We richten ons daarbij op drie aspecten:

  • Het onderzoek van Europa: we doen baanbrekend, multidisciplinair Europa-gerelateerd onderzoek met maatschappelijke impact.
  • De verhalen van Europa: we organiseren inspirerende activiteiten voor een breed publiek en verzamelen en delen de verhalen over Europa.
  • Het erfgoed van Europa: het Verdrag van Maastricht is trotse houder van het Europees Erfgoedlabel en wij brengen de geschiedenis en betekenis ervan tot leven.

Dat doen we niet alleen, we verbinden initiatieven en partijen aan elkaar, met bijzondere aandacht voor het betrekken van de inwoners van Europa. We nodigen iedereen uit om met ons verder te bouwen aan het Europa dat met het Verdrag van Maastricht geschapen is.

Waarom Maastricht?

De stad is sinds 1992 onlosmakelijk verbonden met Europa. Het Verdrag van Maastricht bezegelde toen de toewijding van de Europeanen aan het ontwikkelen van onze collectieve identiteit. Deze mijlpaal in de Europese integratie zette een groot, dynamisch experiment in gang, dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het Verdrag maakt de stad beroemd, maar het Europese karakter van Maastricht is zeker niet alleen symbolisch. Dit is de plek waar iedere Europeaan is uitgenodigd om aan dat experiment te werken. Om mee te denken, te debatteren, te discussiëren en kritische vragen te stellen.

En dat is geen toeval. De stad ligt in het hart van een regio die zich van oudsher op het grensvlak van culturen bevindt, waar mensen van verschillende herkomst en afkomst elkaar al eeuwen ontmoeten, handel drijven, samenwerken en het soms hartgrondig met elkaar oneens zijn.

Maastricht is nog altijd een forum voor cultuur en handel. De impact van de omliggende Nederlands-, Frans- en Duitstalige industriële en culturele knooppunten is overal voelbaar. Op het werk, in de vrije tijd en in het onderwijs. Waaruit steeds nieuwe kansen, vragen en ideeën ontstaan.

Onze Partners

Van alle 12 provincies van Nederland is Limburg de meest zuidelijke, waar het grenst aan België en Duitsland. Een regio die zich van oudsher op het grensvlak van culturen bevindt, waar mensen van verschillende herkomst en afkomst elkaar al eeuwen ontmoeten Meer informatie over de provincie Limburg kun je hier vinden.

De oudste stad van Nederland heeft een grote aantrekkingskracht, niet alleen op dagjesmensen en toeristen, maar ook op nieuwe inwoners en organisaties. Dit blijkt tevens uit de prachtige bijnamen van Maastricht, zoals ‘De culinaire hoofdstad van Nederland’ en ‘De kleinste metropool van Europa’. Meer informatie over de gemeente kun je hier vinden.

De Universiteit Maastricht (UM) is, met haar 16.300 studenten en 4.300 werknemers, de meest internationale universiteit van Nederland. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. Meer informatie over de universiteit kun je hier vinden.

Wie we zijn

Gonny_Willems
Directeur

Dr. Gonny Willems

Gonny heeft de ambitie om met het team van Studio Europa Maastricht de stad Maastricht te profileren als katalysator van Europa.

Dr. Gonny Willems is directeur van Studio Europa Maastricht. Gonny heeft de ambitie om met het team van Studio Europa Maastricht de stad Maastricht te profileren als katalysator van Europa. Gonny begon haar carrière als onderzoeker waarbij ze voorheen onderzoeks- en onderwijsfuncties aan de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Jyväskylä, Finland en de Open Universiteit bekleedde. Vervolgens specialiseerde ze zich als manager in onderwijslogistiek aan de Universiteit Maastricht als hoofd van de afdeling Data Science and Knowledge Engineering en hoofd van de afdeling Student Desk van de Universiteit Maastricht (ie Admissions & International Services en Professional & Personal Student Development). Oorspronkelijk is Gonny opgeleid in cognitieve neurowetenschappen en ontwikkelingspsychologie. Daarnaast is ze sinds 2014 licentiehouder, coördinator en curator van de TEDxMaastricht-gemeenschap. Ze gelooft sterk in de bijdrage die wetenschap levert aan de samenleving en wil onderzoekers en hun werk dichter bij de burgers brengen.
Postdoctorale Onderzoeker

Dr. Caterina Di Fazio

Caterina is filosofe en mede-oprichtster van Agora Europe samen met Nadia Urbinati en Etienne Balibar.

Caterina Di Fazio is filosofe en mede-oprichtster van Agora Europe samen met Nadia Urbinati en Etienne Balibar. Ze promoveerde in mei 2018 op fenomenologie van de politieke ruimte aan de Paris 1 Panthéon-Sorbonne University. Ze studeerde eerder summa cum laude af met een master in filosofie aan de Università degli Studi di Bologna, als erkenning voor het proefschrift dat ze aan de Sorbonne schreef. Ze was gastonderzoeker bij de afdeling Politiek en Internationale Betrekkingen van de Universiteit van Oxford, bij de Filosofie afdeling van Columbia University in New York en bij het ARC Center of Excellence for the History of Emotions van University of Western Australia. Momenteel is ze postdoctorale onderzoeker bij Studio Europa aan de Universiteit Maastricht en gastonderzoeker bij Columbia Political Science Department, waar ze werkt aan een comparatieve analyse van migratie in het Middellandse en Trans-Atlantische Europa.
PhD Fellow en Erfgoedlabel

Eline Madeleine Schmeets

Eline onderzoekt de geschiedenis en toekomst van een twee kilometer lange ‘gedeelde’ of ‘Europese’ straat, die zich precies op de nationale grens tussen Herzogenrath (Duitsland) en Kerkrade (Nederland) bevindt.

Naast het werken als PhD onderzoeker bij Studio Europa Maastricht, is Eline-Madeleine docente aan University College Maastricht. Ze werkt onder begeleiding van Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit van Maastricht, en Ben Highmore, hoogleraar culturele studies aan de universiteit van Sussex. Haar proefschrift is een praktisch en theoretisch onderzoeksproject dat de geschiedenis en toekomst van een twee kilometer lange ‘gedeelde’ of ‘Europese’ straat, die zich precies op de nationale grens tussen Herzogenrath (Duitsland) en Kerkrade (Nederland) bevindt. Voordat Eline bij Studio Europa Maastricht kwam, werkte ze als beleidsadviseur in Onderwijs voor de Universiteit Maastricht. Ze behaalde een Onderzoeksmaster in Cultural Studies aan The University of Edinburgh en een bachelor in Arts and Culture aan de Universiteit Maastricht.
Projectmanager Erfgoedlabel & Europees Archief

Dr. Bart Stol

Bart is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europees archief, het oral history project en verschillende projecten met betrekking tot de geschiedenis en impact van het Verdrag van Maastricht.

Dr. Bart Stol (Ph.D.) is projectmanager op het gebied van Europees erfgoed en het Verdrag van Maastricht bij Studio Europa. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europa-archief, het oral history project en verschillende projecten met betrekking tot de geschiedenis en impact van het Verdrag van Maastricht. Bart is historicus en bekleedde eerder onderzoeks- en onderwijsfuncties aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Oorspronkelijk is hij opgeleid als journalist en schrijft sinds 1999 voor diverse kranten en tijdschriften. Zijn belangrijkste interessegebieden zijn de Europese en diplomatieke geschiedenis sinds 1789.
Officemanager

Helene Vliegenthart-Peereboom

Helene is het eerste aanspreekpunt van de meeste inkomende communicatie van Studio Europa Maastricht.

Helene is het eerste aanspreekpunt van de meeste inkomende communicatie van Studio Europa Maastricht. Ze zorgt ervoor dat alle processen en projecten soepel verlopen. Het schrijven en afvinken van takenlijsten is haar professionele ‘guilty pleasure’.
Voorheen was Helene financieel administratief medewerker bij een architectenbureau. Ze heeft een achtergrond in culturele studies en is vooral geïnteresseerd in Europese identiteit, erfgoed en burgerwetenschap.
Secretaresse

Hadeel Alnashawati

Hadeel is gespecialiseerd in het onderzoeken van de macht die de Europese Unie in de wereld uitoefent, met name in de door oorlog verscheurde landen van het Midden-Oosten, en hoe de oorlog de EU-beleidsaanpak beïnvloedt.

Hadeel Alnashawati heeft een bachelor in Geesteswetenschappen en Engelse literatuur en master in European Studies, met Europese Politiek en Internationale Betrekkingen als specialisatie. Ze behaalde haar masterdiploma aan de Universiteit Maastricht. Haar belangrijkste focus is het onderzoeken van de macht die de Europese Unie in de wereld uitoefent, met name in de door oorlog verscheurde landen van het Midden-Oosten, en hoe de oorlog de EU-beleidsaanpak beïnvloedt. Voordat Hadeel bij Studio Europa begon, heeft zij veel werkervaring in administratieve functies opgedaan, nam ze deel aan studentenconferenties en heeft ze een stage in politieke lobby en beleidsvorming voltooid bij een non-profitorganisatie in Nederland. Hadeel's moedertaal is Arabisch, daarnaast spreekt zij ook Engels en Nederlands.
Mathieu_Segers
EuropaChair

Prof. dr. Mathieu Segers

Mathieu Segers is EuropaChair bij Studio Europa Maastricht en hoogleraar Hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht.

Mathieu Segers is EuropaChair bij Studio Europa Maastricht en hoogleraar Hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. Voorheen was hij Fulbright-Schuman-fellow bij het Centre for European Studies van de Harvard University en Senior Research Fellow bij de afdeling Politics and IR aan de University of Oxford. Van 2008-2016 was hij assistent/ universitair hoogleraar Europese Integratie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis en voorgeschiedenis van Europese integratie en trans-Atlantische relaties, waarover hij publiceert in internationale wetenschappelijke tijdschriften van verschillende disciplines. Gericht op de historische roots van de moderne EU, is hij momenteel geïnteresseerd in de 'orde van Maastricht' (en haar vooruitzichten) en de oorsprong van het Verdrag van Maastricht, met de nadruk op de EMU, de Europese sociale markteconomie en de positie van de EU in internationale politiek.
Christian_Surubaru
Postdoctorale Onderzoeker

Dr. Neculai-Cristian Surubaru

Neculai-Cristian focust zijn onderzoek op Europese politiek, de rechtsstaat en EU-fondsen, Centraal- en Oost-Europa en de betrekkingen tussen Oost en West.

Neculai-Cristian Surubaru is postdoctoraal onderzoeker in European Studies. Hij behaalde een doctoraat in de politieke wetenschappen aan de Loughborough University. Voordat hij bij Studio Europa kwam, was hij onderzoeker bij het European Policies Research Centre (EPRC) van de University of Strathclyde, Glasgow. In zijn onderzoek heeft hij zich gericht op bestuurlijke staatscapaciteit en politisering in relatie tot het beheer van EU-fondsen in Centraal- en Oost-Europa. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan verschillende rapporten en evaluaties in opdracht van EU-instellingen en nationale regeringen, en heeft hij geholpen bij de oprichting van het jaarlijkse Eurosfat-forum in Roemenië. Zijn werk werd gepubliceerd in journals zoals Regional Studies, het Journal of Common Market Studies (JCMS), European Politics and Society en East European Politics.
PhD Onderzoeker

Thales Costa Bertaglia

Thales richt zijn huidige onderzoek op het karakteriseren van de mening van jongeren over Europese kwesties, met behulp van Artifical Intelligence technieken voor analyse van sociale media.

Thales Bertaglia is een PhD-onderzoeker bij Studio Europa en het Institute of Data Science aan de Universiteit Maastricht. Hij werkt onder supervisie van Catalina Goanta (assistent-hoogleraar privaatrecht), Michel Dumontier (Hoogleraar in Data Science) en Mathieu Segers (hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en integratie aan Universiteit Maastricht). Zijn huidige onderzoek richt zich op het karakteriseren van de mening van jongeren over Europese kwesties, met behulp van Artifical Intelligence technieken voor analyse van sociale media. Thales behaalde zijn master in Computer Science en Computational Mathematics aan de Universiteit van São Paulo in Brazilië. Voordat hij naar Nederland kwam, werkte hij als Data Scientist in het Verenigd Koningrijk en in Duitsland.
Marketing & Communicatie Adviseur

Roos Stalenhoef

Bij Studio Europa heeft Roos de regie op de corporate- en programmacommunicatie.

Roos Stalenhoef heeft een opleidingsachtergrond in Internationale Bedrijfscommunicatie, Spaans en International Management. Ze heeft 8 jaar bij een strategisch communicatiebureau gewerkt en ontwikkelde zich tot analist, strateeg en projectmanager. Ze is dol op complexe vraagstukken in een internationale context. Bij Studio Europa heeft Roos de regie op de corporate communicatie en communicatie van programma's.
Student-Assistente Events & Communicatie

Chris Bergmans

Chris voert zowel communicatie- als operationele taken uit rondom de organisatie van de verschillende evenementen die Studio Europa Maastricht initieert.

Chris Bergmans werkt als student-assistente bij Studio Europa Maastricht. Ze voert hier zowel communicatie- als operationele taken uit rondom de organisatie van de verschillende evenementen die Studio Europa Maastricht initieert. De geboren-en-getogen Maastrichtse is erg trots dat ze mag meewerken aan het positioneren van de stad als een centrale speler binnen Europa. Chris heeft haar bachelor behaald aan de Hotel Management School Maastricht en is momenteel bezig met haar master International Business met dubbele specialisatie in Strategy & Innovation en Strategic Marketing. Voordat ze bij Studio Europa Maastricht ging werken, deed ze een stage campagnemanagement bij Digital Influencer Marketing Agency: Imagency Amsterdam.
Communicatiemedewerker

Stephanie Ifill

Stephanie richt zich binnen Studio Europa Maastricht op contentcreatie, strategie en merkpositionering.

Stephanie richt zich binnen Studio Europa Maastricht op contentcreatie, strategie en merkpositionering. Stephanie is teamlid van Studio Europa's partnerorganisatie CUBE, een sociale startup opgericht door alumni van de Universiteit Maastricht, die pleit voor een kanaal dat inclusie en betrokkenheid van jonge en achtergestelde mensen in Europa stimuleert. Stephanie is momenteel bezig met het afronden van haar master in Politics & Society aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoeksinteresse ligt in het sociale en politieke denken; haar specialisme ligt in haar capaciteit om perspectieven en sociale situaties van groepen die gewoonlijk zijn achtergesteld uit politieke sferen, te schetsen en te situeren. Europese thema’s hierin zijn onder meer democratie, rechtvaardigheid en vrijheid.
Stephanie is een gevestigde marketingspecialist die haar Bachelor of Arts cum laude heeft behaald aan de University of the Arts London. Stephanie is bedreven in het tastbaar en toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor een breder publiek; haar werk heeft nationale media-aandacht gekregen in het Verenigd Koninkrijk; en is internationaal zichtbaar geweest in Lissabon, Buenos Aires, New York en Australië. Haar meest recente functie voordat ze naar Maastricht verhuisde, was als redacteur van een Building Economist Journal in Sydney, waar ze hun eerste editie voor vrouwen publiceerde.
Postdoctorale Onderzoeker

Dr. Catalina Goanta

Het huidige onderzoek van Catalina richt zich op decentralisatie en platformgovernance, met projecten zoals de regulering van social media influencers.

Dr. Catalina Goanta is postdoctoraal onderzoeker bij Studio Europa (Maastricht Working on Europe), assistent-professor in privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en leidt samen met Gijs van Dijck en Marcel Schaper het Maastricht Law and Tech Lab. Haar huidige onderzoek richt zich op decentralisatie en platformgovernance, met projecten zoals de regulering van social media influencers, waar ze onder andere kijkt naar de contractuele controle van social media content waarmee inkomsten worden gegenereerd. Voor dit project werkte ze onder meer samen met technologiekunstenaar Paolo Cirio, die een campagne ontwierp om adverteren over controversiële producten onder de aandacht te brengen.
Mirian_Urlings
Postdoctorale Onderzoeker

Dr. Miriam Urlings

Binnen Studio Europa bestudeert Miriam de vertaling van wetenschappelijk bewijs in beleid door Europese agentschappen, zoals de European Food Safety Authority en het European Medical Agency.

Miriam Urlings is postdoctoraal onderzoeker bij Studio Europa Maastricht. Ze promoveerde in 2019 aan de Faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen van de Universiteit Maastricht, na een bachelor en master in gezondheidswetenschappen en voeding. Haar promotieonderzoek betrof het voorkomen van selectief citeren binnen wetenschappelijke publicaties. Aan de hand van kwantitatieve citatieanalyses in zes biomedische onderzoeksvelden, onderzocht zij welke factoren de kans op citeren beïnvloeden en hoe dit de ontwikkeling van kennis beïnvloedt. Binnen Studio Europa bestudeert Miriam de vertaling van wetenschappelijk bewijs in beleid door Europese agentschappen, zoals de European Food Safety Authority en het European Medical Agency. In dit project werkt ze samen met onderzoekers van de faculteit geneeskunde en rechten. Daarnaast doceert ze bachelor- en masterstudenten op het gebied van epidemiologie en statistiek aan de Universiteit van Maastricht.
PhD Onderzoeker

Akudo Kyoshia McGee

Het proefschrift van Akudo richt zich op het onderzoeken van de opkomst en handhaving van het eurosceptische sentiment om interne breuklijnen in de hele EU te identificeren.

Akudo Kyoshia McGee is een P.h.D. onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Ze werkt onder leiding van Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie en Ferenc Laczó, universitair docent geschiedenis. Met een achtergrond in culturele en identiteitsstudies, hoopt ze onderzoek naar het versterken van de interne integratiecapaciteit van de Europese Unie te benaderen vanuit een interdisciplinair perspectief dat het onderwerp op beleidsniveau en vanuit een historisch perspectief behandelt, maar tegelijktijdig de steun van de bevolking voor de Unie onderzoekt en ideëel is over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Haar proefschrift zal zich richten op het onderzoeken van de opkomst en handhaving van het eurosceptische sentiment om interne breuklijnen in de hele EU te identificeren. Akudo studeerde eerder Identiteit en Integratie (European Studies) aan de Universiteit van Amsterdam, waar haar focus lag op de integratie van vluchtelingen in uitdagende economische en sociale omgevingen. Ze heeft een Bachelor of Arts van de Universiteit van Pittsburgh in Duitse taal- en cultuurstudies.
Melih_Özkardes
Programmamaker

Melih Özkardes

Melih is verantwoordelijk voor programmaontwikkeling, organisatie en uitvoering bij Studio Europa.

Melih Özkardes is verantwoordelijk voor programmaontwikkeling, organisatie en uitvoering bij Studio Europa. Het organiseren van een rijkelijke evenementenkalender bij Studio Europa Maastricht is zijn hoogste doel. Hij is gepassioneerd over out of the box denken en het organiseren van evenementen die een dialoog over Europa bevorderen. Vanwege zijn Turkse, Duitse, Georgische en Bulgaarse roots heeft hij in Turkije, Duitsland en Nederland gewoond en spreekt hij zes talen. Hij heeft in Duitsland in de sportsector gewerkt als evenementencoördinator en in het Europese onderwijs als projectmanager. Europa en sport zijn een belangrijk onderdeel van zijn identiteit.
Annelies_van_Rijen
Communicatiemedewerker

Annelies van Rijen

Annelies' focus ligt op het bevorderen van een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap over Europese zaken en het vertalen van de complexiteit van Europese politiek voor een breder publiek

Annelies van Rijen werkt aan communicatie, programma-inhoud en de onderzoeksagenda bij Studio Europa Maastricht. Ze heeft een bachelor en master in internationale betrekkingen en geschiedenis van Europese integratie van de Universiteit Utrecht en een master van het Europacollege in Warschau. Ze werkt op dit moment aan het bevorderen van een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap over Europese zaken aan de Universiteit Maastricht en het vertalen van de complexiteit van Europese politiek voor een breder publiek in de interessante lokale context van de Euregio. Eerder schreef Annelies over Europese Zaken voor Het Financieële Dagblad, werkte ze als docent aan de Universiteit Utrecht en werkte ze voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome. Naast Nederlands en Engels spreekt Annelies ook vloeiend Frans en heeft ze enige basiskennis van zowel Italiaans als Spaans.