Ons verhaal

In de geest van het Verdrag van Maastricht lanceerden de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht in 2018 het samenwerkingsverband Maastricht, Working on Europe. Het expertisecentrum Studio Europa Maastricht geeft invulling aan dit samenwerkingsverband. Met als ambitie om van Maastricht dé werk- en ontmoetingsplaats te maken voor gesprek, debat, kennis- en visieontwikkeling rond Europese thema’s.

We richten ons daarbij op drie aspecten:

  • Het onderzoek van Europa: we doen baanbrekend, multidisciplinair Europa-gerelateerd onderzoek met maatschappelijke impact.
  • De verhalen van Europa: we organiseren inspirerende activiteiten voor een breed publiek en verzamelen en delen de verhalen over Europa.
  • Het erfgoed van Europa: het Verdrag van Maastricht is trotse houder van het Europees Erfgoedlabel en wij brengen de geschiedenis en betekenis ervan tot leven.

Dat doen we niet alleen, we verbinden initiatieven en partijen aan elkaar, met bijzondere aandacht voor het betrekken van de inwoners van Europa. We nodigen iedereen uit om met ons verder te bouwen aan het Europa dat met het Verdrag van Maastricht geschapen is.

Waarom Maastricht?

De stad is sinds 1992 onlosmakelijk verbonden met Europa. Het Verdrag van Maastricht bezegelde toen de toewijding van de Europeanen aan het ontwikkelen van onze collectieve identiteit. Deze mijlpaal in de Europese integratie zette een groot, dynamisch experiment in gang, dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het Verdrag maakt de stad beroemd, maar het Europese karakter van Maastricht is zeker niet alleen symbolisch. Dit is de plek waar iedere Europeaan is uitgenodigd om aan dat experiment te werken. Om mee te denken, te debatteren, te discussiëren en kritische vragen te stellen.

En dat is geen toeval. De stad ligt in het hart van een regio die zich van oudsher op het grensvlak van culturen bevindt, waar mensen van verschillende herkomst en afkomst elkaar al eeuwen ontmoeten, handel drijven, samenwerken en het soms hartgrondig met elkaar oneens zijn.

Maastricht is nog altijd een forum voor cultuur en handel. De impact van de omliggende Nederlands-, Frans- en Duitstalige industriële en culturele knooppunten is overal voelbaar. Op het werk, in de vrije tijd en in het onderwijs. Waaruit steeds nieuwe kansen, vragen en ideeën ontstaan.

Onze Partners

Van alle 12 provincies van Nederland is Limburg de meest zuidelijke, waar het grenst aan België en Duitsland. Een regio die zich van oudsher op het grensvlak van culturen bevindt, waar mensen van verschillende herkomst en afkomst elkaar al eeuwen ontmoeten Meer informatie over de provincie Limburg kun je hier vinden.

De oudste stad van Nederland heeft een grote aantrekkingskracht, niet alleen op dagjesmensen en toeristen, maar ook op nieuwe inwoners en organisaties. Dit blijkt tevens uit de prachtige bijnamen van Maastricht, zoals ‘De culinaire hoofdstad van Nederland’ en ‘De kleinste metropool van Europa’. Meer informatie over de gemeente kun je hier vinden.

De Universiteit Maastricht (UM) is, met haar 16.300 studenten en 4.300 werknemers, de meest internationale universiteit van Nederland. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. Meer informatie over de universiteit kun je hier vinden.