Ons verhaal

Maastricht, Working on Europe werkt vanuit Studio Europa, in het hart van de stad Maastricht. Het is een gezamenlijk programma van de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht.

Ons doel is om Maastricht te positioneren als een plek waar burgers elkaar ontmoeten voor debat en dialoog en om een expertisecentrum te creëren voor onderzoek naar Europa en Europese integratie. Kortom: een werkplaats voor een beter Europa. Voor iedereen.

Ons programma bestaat uit drie pijlers: een strategische onderzoeksagenda; evenementen die inspireren en tot nadenken stemmen; en het tot leven brengen van het Europees Erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht.

Onze missie is het stimuleren van actief en kritisch debat waarin de betrokkenheid van burgers centraal staat.

Waarom Maastricht?

De stad is onlosmakelijk verbonden met Europa sinds 1992. Het Verdrag van Maastricht bezegelde toen de toewijding van de Europeanen aan het ontwikkelen van onze collectieve identiteit. Deze mijlpaal in de Europese integratie zette een groot, dynamisch experiment in gang, dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het Verdrag maakt de stad beroemd, maar het Europese karakter van Maastricht is zeker niet alleen symbolisch. Dit is de plek waar iedere Europeaan is uitgenodigd om aan dat experiment te werken. Om mee te denken, te debatteren, te discussiëren, kritische vragen te stellen en te dromen. Om deze gedeelde visie te realiseren.

En dat is geen toeval. De stad ligt in het hart van een regio die zich van oudsher op het grensvlak van culturen bevindt, waar mensen van verschillende herkomst en afkomst elkaar al eeuwen ontmoeten, handel drijven, samenwerken en het soms hartgrondig met elkaar oneens zijn.

Maastricht is nog altijd een forum voor cultuur en handel. De impact van de omliggende Nederlands-, Frans- en Duitstalige industriële en culturele knooppunten is overal voelbaar. Op het werk, in de vrije tijd en in het onderwijs.

Waaruit steeds nieuwe kansen, nieuwe vragen en nieuwe ideeën ontstaan.