Onderzoekscalls

Workshops en conferenties

Doelgroep: deze call nodigt voorstellen uit van onderzoekers van minimaal twee faculteiten van Maastricht University, die een interdisciplinaire academische workshop of conferentie willen organiseren. De aanvraag moet passen binnen een of meer van de vier thema’s van de Maastricht, Working on Europe onderzoeksagenda. Onderzoekers dragen positief bij aan de promotie van het Maastricht, Working on Europe initiatief.

Ambitie: de conferenties en workshops zijn groot of kleinschalig en maken deel uit van de evenementenkalender Maastricht, Working on Europe. Naast conferenties en workshops komen ook andere creatieve voorstellen in aanmerking voor financiering, zoals: het maken van podcasts; andere innovatieve vormen van workshops en/of conferenties; de publicatie van wetenschapsvertaling voor een breed publiek  en het opzetten van open source-collecties en toegankelijke databases. Affiniteit of bewezen creativiteit met maatschappelijke impact is een pluspunt.

Financiering: financiering is beschikbaar op doorlopende basis; wie het eerst komt, wie het eerst maalt (gegeven bij voldoende kwaliteit). Houd er rekening mee dat aanvullende matching van fondsen en een budgetplan vereist zijn. Het besluit vindt plaats binnen een maand na het indienen van het voorstel. De definitieve toewijzing van middelen zal plaatsvinden nadat de financiële verantwoording is voorgelegd aan de directie van Studio Europa.

Aanvraag indienen

Nu geopend, toewijzing van middelen op doorlopende basis. 

Het onderzoek dient:

  1. innovatief en van hoge academische kwaliteit te zijn;
  2. duidelijk gekoppeld te zijn aan een van de vier onderzoeksthema’s in de strategische onderzoeksagenda;
  3. interdisciplinair en interfacultair van aard te zijn;
  4. een sterke maatschappelijke impact te hebben, ‘outreach’ en/of een burgerwetenschappelijke (citizen science) component en/of;
  5. acquisitie of externe financiering te omvatten (d.w.z. een ‘vliegwieleffect’).
Download onderzoeksagenda