Onderzoekscalls

Beleidsnota’s

Doelgroep: onderzoekers die hun onderzoek in de vorm van beleidsnota’s willen publiceren voor een publieke en/of maatschappelijke partner. Het onderzoek heeft een duidelijke link met ten minste één van de vier onderzoeksthema’s van de Maastricht, Working on Europe onderzoeksagenda. Onderzoekers dragen positief bij aan de promotie van het Maastricht, Working on Europe-initiatief.

Ambitie: beleidsnota’s en samenvattingen zijn kleine rapporten die zijn afgestemd op de behoeften van beleidsmakers, om hen te informeren over de beschikbare informatie over specifieke vragen en problemen. De informatie wordt gepresenteerd in een toegankelijk en gebruiksvriendelijke vorm. Minimaal één beleidsnota is de vereiste output van elke aanvraag die binnen een periode van drie tot negen maanden wordt geschreven. De beleidsnota’s moeten tussen de 2500 en 7500 woorden bevatten, exclusief tabellen en figuren. De beleidsnota(‘s), gefinancierd door de Maastricht, Working on Europe onderzoeksagenda, zullen deel uitmaken van de collectie beleidsnota’s van Studio Europa en het programma Maastricht, Working on Europe.

Financiering: financiering is beschikbaar op doorlopende basis; wie het eerst komt, wie het eerst maalt (mits de kwaliteit voldoende is). We bieden financiering van €1.500 tot €5.000, inclusief overhead, per beleidsnota, afhankelijk van de lengte van de nota en tijd.

Aanvraag indienen

Nu geopend, toewijzing van middelen op doorlopende basis.

Het onderzoek dient:

  1. innovatief en van hoge academische kwaliteit te zijn;
  2. duidelijk gekoppeld te zijn aan een van de vier onderzoeksthema’s in de strategische onderzoeksagenda;
  3. interdisciplinair en interfacultair van aard te zijn;
  4. een sterke maatschappelijke impact te hebben, ‘outreach’ en/of een burgerwetenschappelijke (citizen science) component en/of;
  5. acquisitie of externe financiering te omvatten (d.w.z. een ‘vliegwieleffect’).
Download onderzoeksagenda