Onderzoekscalls

Fundamenteel onderzoek – wetenschappers in een vroege fase van hun carrière

Doelgroep: deze call heeft tot doel fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit te stimuleren door een team van (minimaal) twee beginnende wetenschappers van (ten minste) twee faculteiten specifieke onderzoekstijd te bieden. De onderzoekers die in aanmerking komen voor financiering hebben een interdisciplinaire basis en een PhD behaald in de afgelopen tien jaar. Onderzoekers dragen positief bij aan de promotie van het initiatief Maastricht, Working on Europe.

Ambitie: de minimaal vereiste output van elk project is een working paper dat leidt tot publicatie in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Working papers zullen deel uitmaken van de beleidsnota’s van Studio Europa en het programma Maastricht, Working on Europe.

Financiering: de financiering heeft tot doel het onderzoeksteam te ontlasten van onderwijs- en/of administratieve taken (voor maximaal) vier maanden (per team). Het is verplicht om de toegekende financiering te benutten in 2020/2021. Voorafgaand aan het indienen van je aanvraag is afstemming met je afdelingshoofd noodzakelijk met het oog op de onderwijsplanning van de faculteiten.

Aanvraag indienen

Deze call is geopend van 1 juli tot 13 september 2020.

Het onderzoek dient:

  1. innovatief en van hoge academische kwaliteit te zijn;
  2. duidelijk gekoppeld te zijn aan een van de vier onderzoeksthema’s in de strategische onderzoeksagenda;
  3. interdisciplinair en interfacultair van aard te zijn;
  4. een sterke maatschappelijke impact te hebben, ‘outreach’ en/of een burgerwetenschappelijke (citizen science) component en/of;
  5. acquisitie of externe financiering te omvatten (d.w.z. een ‘vliegwieleffect’).
Download onderzoeksagenda