Onderzoekscalls

Voorbereiden van een grote subsidieaanvraag en strategisch consortium

Doelgroep: een team van (minimaal) twee onderzoekers van (minimaal) twee faculteiten met bewezen academische kwaliteit en interdisciplinaire ambities kan inschrijven op deze call. De aanvraag is gericht op het schrijven van een grote subsidieaanvraag of het oprichten van een strategisch consortium binnen en/of onder leiding van de   onderzoeksagenda. Onderzoekers dragen positief bij aan de promotie van het initiatief Maastricht, Working on Europe. Affiniteit of bewezen creativiteit op maatschappelijke vlak zijn een pluspunt.

Ambitie: vorm een ​​interfacultair, interdisciplinair team om samen te werken aan de voorbereiding en het indienen van een interdisciplinaire, grote subsidieaanvraag op schaal van een NWO-aanvraag of een internationale equivalent. Ook kan het onderzoeksteam grootschalige lange-termijnconsortia creëren, bijvoorbeeld binnen NWO, H2020 of een gelijkwaardige internationale regeling.

Financiering: de financiering is bedoeld om elk lid van het onderzoeksteam voor een periode van één maand per project te ontlasten van onderwijs- of administratieve taken, en in plaats daarvan volledige onderzoekstijd te geven. Het is verplicht om de toegekende financiering te benutten in 2020/2021. Voorafgaand aan het indienen van je aanvraag is afstemming met je afdelingshoofd noodzakelijk met het oog op de onderwijsplanning van de faculteiten.

Aanvraag indienen

Deze call is geopend van 1 juli tot 13 september 2020.

Het onderzoek dient:

  1. innovatief en van hoge academische kwaliteit te zijn;
  2. duidelijk gekoppeld te zijn aan een van de vier onderzoeksthema’s in de strategische onderzoeksagenda;
  3. interdisciplinair en interfacultair van aard te zijn;
  4. een sterke maatschappelijke impact te hebben, ‘outreach’ en/of een burgerwetenschappelijke (citizen science) component en/of;
  5. acquisitie of externe financiering te omvatten (d.w.z. een ‘vliegwieleffect’).
Download onderzoeksagenda