Onderzoekscalls

Postdoctorale onderzoekers

Doelgroep: deze call is bedoeld voor talentvolle onderzoekers die onlangs een doctoraat hebben behaald of dat bijna zullen behalen en die goed passen binnen het interdisciplinaire model van de Maastricht, Working on Europe onderzoeksagenda. Je hebt een bewezen specialiteit en/of interesse in een of meer van de vier gedefinieerde onderzoeksthema’s, een staat van dienst van bestaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Europese zaken en een gepassioneerde kijk op het bereiken en promoten van je onderzoek. Kandidaten met een achtergrond in geesteswetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen, internationaal en Europees recht of binnen een ander relevant wetenschappelijk veld kunnen zich aanmelden. We verwelkomen sollicitaties van zowel interne als externe kandidaten.

Ambitie: Studio Europa wil vijf postdoctorale onderzoekers aanstellen voor een periode van twee jaar. Eén postdoc voor onderzoeksthema 1, één voor thema 2 en één voor thema 4. Twee postdocs zullen zich richten op onderzoeksthema 3. Elke onderzoeker besteedt ongeveer 60% van zijn tijd aan wetenschappelijk onderzoek en 40% aan valorisatie.

  • Je stelt in overleg met je begeleiders een tweejarig onderzoeksplan op;
  • Je voert origineel onderzoek van hoge kwaliteit uit en publiceert dit volgens het onderzoeksplan;
  • Je schrijft een relevant subsidievoorstel (bijv. NWO, ERC, etc.);
  • Je werkt actief en intensief aan valorisatie en brede verspreiding van je eigen onderzoek (denk bijvoorbeeld aan bijdragen aan open databases, publiaties voor brede doelgroepen, beleidsstukken, presentaties op (openbare) evenementen, burgerwetenschap, of de ontwikkeling van een dienst/product in samenwerking met externe partners);
  • Je bent ambassadeur van de MWoE-onderzoeksagenda binnen de UM-gemeenschap en daarbuiten;
  • Je draagt bij aan de promotie van MWoE-activiteiten, die geleid worden door Studio Europa.

Team: Het postdoc-team vormt het kernonderzoeksteam van het Maastricht, Working on Europe-programma en houdt kantoor bij Studio Europa. Je bent onderdeel van een groter team van onderzoeks- en ondersteunend personeel dat de MWoE-onderzoeksagenda en -activiteiten promoot. Bovendien zullen senior collega’s van tenminste twee faculteiten van de Universiteit Maastricht elke postdoc begeleiden om het interfacultaire en interdisciplinaire karakter van hun werk te garanderen, en ze te introduceren binnen de academische gemeenschap van de UM.

Financiering: Postdoc-posities zijn tweejarige functies (0,8-1,0 fte) met als beoogde startdatum 1 februari 2021. De startdatum is bespreekbaar in overleg met de directie van Studio Europa. Postdoc-posities staan ​​open voor interne en externe kandidaten.

De postdoc vacatures zijn geopend van 1 juli tot 13 september 2020.

Solliciteer nu:

Onderzoeksthema 1:
Democratie, Politiek, Veiligheid en de Rechtsstaat

Solliciteer thema 1

Onderzoeksthema 2:
Identiteit, Erfgoed en Burgerperspectief

Solliciteer thema 2

Onderzoeksthema 3:
Welvaart, Welzijn en Ongelijkheid

Solliciteer thema 3

Onderzoeksthema 4:
Kennis, Technologie en Digitalisering

Solliciteer thema 4