Onderzoekscalls

Vanaf 1 juli openen we zes onderzoekscalls. Onderzoekers die via deze calls financiering ontvangen, dragen bij aan de promotie van het Maastricht, Working on Europe programma en de bijbehorende onderzoeksagenda.

We bieden zes financieringsmogelijkheden:

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Call 1 zijn posities van twee jaar voor vijf talentvolle postdoctorale onderzoekers, van binnen én buiten de UM. Call 2 t/m 5 zijn voor teams van UM-onderzoekers van de vijf deelnemende faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FL), Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS), Faculteit Wetenschappen en Techniek (FSE), School of Business and Economics (SBE) en Faculteit der Gezondheid, Geneeskunde en Life Sciences (FHML). Call 6 zijn posities van twee jaar voor universitair docenten van de vijf deelnemende faculteiten.

Bekijk de calls voor meer details en aanvraagprocedures!

Onderzoekscalls

Het onderzoek dient:

  1. innovatief en van hoge academische kwaliteit te zijn;
  2. duidelijk gekoppeld te zijn aan een van de vier onderzoeksthema’s in de strategische onderzoeksagenda;
  3. interdisciplinair en interfacultair van aard te zijn;
  4. een sterke maatschappelijke impact te hebben en/of een burgerwetenschappelijke (citizen science) component en/of;
  5. acquisitie of externe financiering te omvatten (d.w.z. een ‘vliegwieleffect’).