Expert interviews over de Europese actualiteit

In deze reeks expert interviews spreken we wetenschappers van Maastricht University vanuit verschillende disciplines over de actualiteit in Europa. Door de actualiteit vanuit diverse disciplines te benaderen, maken we complexe problemen in Europa inzichtelijk, over de grenzen van vakgebieden heen. We belichten Europese politiek en beleid, de sociaaleconomische situatie, ethisch-medische kwesties, technologie, onderwijs en nog veel meer. En maken zo de uiteenlopende oorzaken en gevolgen van een probleem begrijpelijk.

Europese samenwerking tijdens de COVID-19 crisis

De eerste reeks interviews gaat over Europese samenwerking en de COVID-19 crisis. We laten vooraanstaande wetenschappers vanuit hun eigen discipline aan het woord over de Europese uitdagingen van de crisis. Hoe is het gesteld met de Europese samenwerking? Welke spanningen zien we? Wat wordt er in Brussel afgesproken en wat in de lidstaten? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen Europese landen en waarom?

Lees de expert interviews

De interviews zijn bedoeld voor een breed publiek, om wetenschap, beleid en het dagelijks leven van Europeanen dichterbij elkaar te brengen.