Expert interviews

Expert interviews over de Europese actualiteit

In de series EXPERT INTERVIEWS spreken we met wetenschappers vanuit verschillende disciplines over de actualiteit in Europa. Door de actualiteit vanuit diverse disciplines te benaderen, maken we complexe problemen in Europa inzichtelijk, over de grenzen van een vakgebied heen.

We belichten Europese politiek en beleid, de sociaaleconomische situatie, ethisch-medische kwesties, technologie, onderwijs en nog veel meer. En maken zo de uiteenlopende oorzaken en gevolgen van een probleem begrijpelijk.

Europese samenwerking tijdens de COVID-19 crisis

De eerste reeks interviews gaat over Europese samenwerking en de COVID-19 crisis. We laten vooraanstaande wetenschappers van de Universiteit Maastricht vanuit hun eigen discipline aan het woord over de Europese uitdagingen van de crisis.

Hoe is het gesteld met de Europese samenwerking? Welke spanningen zien we? Wat wordt er in Brussel afgesproken en wat in de lidstaten? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen Europese landen en waarom?

Elke drie weken verschijnt er een nieuw interview. De interviews zijn leesbaar voor een breed publiek, bedoeld om wetenschap, beleid en het dagelijks leven van Europeanen dichterbij elkaar te brengen.

Lees de expert interviews

Interview

Overleeft de Euro de klap van de coronacrisis? “We hebben onvoldoende mechanismen om samen schokken op te vangen”

Expert interview: Clemens Kool over de spanningen aan de Europese onderhandelingstafels Hoe komen we uit…
Interview

Hoe maak je ethisch verantwoord coronabeleid? “We weten simpelweg te weinig over het virus.”

Expert Interview: Peter Schröder-Bäck over de uitdagingen van ethisch coronabeleid in Europa Hoe te kiezen…
Interview

“Meer dan ooit draait het om de geloofwaardigheid van de Europese samenwerking”

Expert interview: Mathieu Segers over Europese samenwerking in crisistijd “Wat heeft de EU te bieden?”…