Een handvest van Europese publieke goederen

Charta 2020 is een visie van een democratische en egalitaire Europese Unie en een verzoek tot erkenning van 20 Europese publieke goederen die ons kunnen helpen om deze visie te bereiken. Charta 2020 wordt gepromoot door Agora Europe en is geschreven door tientallen internationale activisten en academici. Het handvest schetst de voorwaarden voor Europese integratie via 20 publieke goederen die wij Europeanen zouden moeten steunen om Europa beter en veiliger te maken voor al haar burgers en inwoners.

Wil jij een sleutelrol spelen bij het bevorderen van democratie in de EU? Wil jij actief bijdragen aan de vorming van de Europese politieke ruimte voor de toekomst? Grijp dan nu je kans! Steun Charta 2020!

Steun #Charta2020

Wie heeft Charta 2020 al gesteund?!

Wij, de burgers van Europa, zijn van mening dat onze Europese eenheid en ons burgerschap met elkaar verweven zijn en niet slechts berusten op fundamentele individuele rechten, noch op verdragen tussen democratische staten, maar op een aantal meer elementaire en concrete publieke goederen die moeten worden gedefinieerd, verklaard en beschermd. Vanaf het begin is dit het doel van de Europese Unie geweest: het creëren en in stand houden van een aantal essentiële publieke goederen en deze wereldwijd te stimuleren.

Een publiek goed is per definitie een goed dat zowel rivaliteit als uitsluiting ontstijgt; een goed dat voor iedereen beschikbaar is, zodat het gebruik ervan niet op concurrentie berust en geen uitsluiting inhoudt. Publieke goederen zijn gebaseerd op de principes van niet-uitsluiting en niet-rivaliteit. Dit betekent tevens dat zelfs de delen van een samenleving die niet rechtstreeks hebben deelgenomen aan het definiëren en verwezenlijken van zulke publieke goederen ervan kunnen profiteren.

In Charta 2020 wordt een aantal van de belangrijkste Europese publieke goederen gedefinieerd. Wij geloven dat deze goederen de kern vormen van het doel van Europa en haar verplichtingen jegens haar burgers. Wij vinden dat ze een onderwerp van debat moeten worden op alle niveaus van de Europese samenleving. Dit handvest biedt een nieuw discussiekader om een nieuwe EU-agenda voor het komende decennium uit te werken en voor te stellen. Er wordt gepleit voor hernieuwde inzet voor de EU door haar burgers in staat te stellen om de publieke goederen die ten grondslag liggen aan hun inzet voor het Europese project gezamenlijk te creëren en in stand te houden.

Publieke goederen zijn een essentieel onderdeel van zelfbestuur die gaandeweg objecten van ons politiek verlangen zouden kunnen worden. Deze ambitie wordt momenteel onderdrukt door technocratisch bestuur van bovenaf en etnisch nationalisme van onderaf. Tegenover beide agenda’s zijn wij van mening dat de discussie over Europese publieke goederen in de politieke arena moet worden gevoerd. Zij behoort tot de Europese politieke ruimte en tot ons burgers als haar voornaamste actoren.

De volledige tekst van Charta 2020 is beschikbaar in de volgende talen:

Ontwikkeling en presentaties van Charta 2020

Ontwikkeling en presentaties van Charta 2020

Charta 2020 is gezamenlijk samengesteld aan het Europees Universitair Instituut op 15 februari 2019 en op 20 maart voor het eerst in het Europees Parlement gepresenteerd. Het handvest is tevens gepresenteerd in de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden op 16 april. Voorafgaand aan het Maastricht Debate op 29 april werd Charta 2020 gepresenteerd aan de Universiteit Maastricht en Studio Europa en vervolgens aan de Universiteit van Columbia op 8 mei.

Agora Europe

Charta 2020 wordt gepromoot door Agora Europe en Maastricht Working on Europe. Agora Europe heeft als doel om – onder de titel ‘Agora Europe Series’ – na te denken over de manier waarop de Europese politieke ruimte kan worden geherstructureerd. Tot een plek waar mensen samenkomen om te discussiëren over de toekomst van Europa en de potentie van elk land om de Europese politieke ruimte te hervormen.

CONTRIBUTORS TO CHARTA 2020

Projectcoördinatoren
Caterina Di Fazio, Maastricht University, Agora Europe (France)
Rui Tavares, University of Lisbon, MEP Candidate, EGP (Portugal)

 

Met bijdragen van
David Adler, European Spring Policy Coordinator (Greece/US)
Alberto Alemanno, HEC Paris (Spain)
Etienne Balibar, Columbia University (France)
Cristina Blanco Sio Lopez, University of Groningen (Spain/Netherlands)
Carlo Cappa, University of Rome Tor Vergata (Italy)
Suzana Carp, Sandbag (Belgium/Romania)
Mattia Ciampicacigli, FACM (Italy)
Andrea Costa Baobab Experience, (Italy)
Caterina Di Fazio, Maastricht University, Agora Europe (France)
Souleymane Bachir Diagne, Columbia University (US/Senegal)
Michele Fiorillo, Civico Europa (Italy)
Monica Frassoni, Co-chair of the European Green Party, MEP Candidate EGP (Italy)
Paola Giacomoni, University of Trento (Italy)
Daniel Innerarity, University of the Basque Country (Spain)
Alexandra Jouclard, Lawyer (France)
Satvinder Juss, King’s College London (UK)
Cécile Kyenge, MEP S&D (Italy)
Virginie Lefèvre, AMEL (Lebanon/France)
Lorenzo Marsili, European Alternatives (Italy)
Gian Giacomo Migone, Università di Torino (Italy)
Niccolo Milanese, European Alternatives (France)
Marco Maddalena, Sinistra Italiana (Italy)
Petar Markovic, ECIT Foundation (Belgium/Serbia)
Titus Molkenbur, Former Head of Operation Jugend Rettet (Germany)
Kalypso Nicolaïdis, University of Oxford (UK/France)
Claus Offe, Hertie School of Governance (Germany)
Sara Prestianni, Immigration Specialist (Italy)
Elena Pulcini, Università di Firenze, MEP Candidate EGP (Italy)
Teresa Pullano, University of Basel (Switzerland/Italy)

WIE STEUNT CHARTA 2020?

Brando Benifei, MEP (Italy)
Sergio Cofferati, MEP (Italy)
Cécile Kyenge, MEP (Italy)
Pier Antonio Panzeri, MEP (Italy)
Massimo Paolucci, MEP (Italy)
Georgi Pirinski, MEP (Bulgaria)
Elly Schlein, MEP (Italy)
Daniele Viotti, MEP (Italy)
Marco Cappato, MP, Più Europa (Italy)
Monica Frassoni, Co-chair of the European Green Party, MEP Candidate EGP (Italy)
Alessandro Fusacchia, MP, Più Europa (Italy)
Rossella Muroni, MP, Liberi e Uguali (Italy)
Alessio Pascucci, Mayor of Cerveteri, Coordinamento Nazionale di Italia in Comune (Italy)
Massimiliano Picciani, Presidente Assemblea Delegati Estero Partito Democratico (France)
Federico Pizzarotti, Mayor of Parma, MEP Candidate ALDE (Italy)
Lia Quartapelle, MP, Partito Democratico (Italy)
Massimo Ungaro, MP, Partito Democratico (Italy)
Salvatore Biasco, University La Sapienza (Italy)
Laurent Bigarella, European Lab (France)
Davide Castro, DiEM 25 Social Media Coordinator
Amedeo Ciaccheri, Municipio VIII Rome President (Italy)
Roberto Esposito, Scuola Normale di Pisa (Italy)
Emanuele Felice, University G. D’Annunzio of Chieti-Pescara (Italy)
Giorgio Marasa, MEP Assistant (Italy)
Darian Meacham, Maastricht University (Belgium)
Simone Oggionni, Coordinamento Nazionale MDP (Italy)
Jorge Pinto, LIVRE (Portugal)
Andrea Pisauro, University of Oxford (UK)
Patrizia Pozzo, DiEM 25 National Collective (Italy)
Antje Scharenberg, Goldsmiths University of London (England)
Arturo Scotto, Coordinamento Nazionale MDP (Italy)
Andrea Serra, DiEM 25 National Collective (Italy)
Lucie Solem, Eurocité (France)
Ivan Vejvoda, IWM Vienna (Serbia)
Tony Venables, ECIT Foundation (Belgium)
Tommaso Visone, University La Sapienza (Italy)
Rainer Baubock, EUI (Germany)