‘Citizen science’, oftewel het betrekken van burgers bij wetenschappelijk onderzoek, wordt steeds belangrijker. Het is ook een van de ambities van Studio Europa. Het draait erom dat onderzoekers niet alleen voor de wetenschap en wetenschappelijke gemeenschap werken, maar dat hun werk ook relevantie heeft voor de bredere samenleving. Dit gebeurt door het betrekken van burgers bij het onderzoeksproces en het presenteren van onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier.

Een samenwerking met Prof. Alan Irwin en  Maastricht Platform for Community-Engaged Research
Op donderdag 20 februari organiseerden we samen met deze masterclass over ‘Citizen science’. Tijdens deze masterclass presenteerde een kleine groep jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht hun onderzoek aan professor Alan Irwin, expert in maatschappelijk betrokken onderzoek. Alan Irwin leerde onderzoekers kritisch na te denken over hun onderzoeksontwerp en zocht samen met hen naar mogelijkheden om burgers effectief bij onderzoek te betrekken. Later die dag gaf Alan Irwin nog een lezing.

Leave a Reply