European Institute of Public Administration (EIPA) en Studio Europa van Maastricht University zijn geselecteerd om in Maastricht een pan-Europese burgertop te ontvangen in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie waarbij Europese burgers via een reeks debatten en discussies mee kunnen praten over de toekomst van Europa.

De in Maastricht gevestigde expertisecentra, EIPA en Studio Europa van Maastricht University, zullen de krachten bundelen en expertise en ondersteuning bieden bij de organisatie van de burgertop die van 14 tot 16 januari in 2022 zal plaatsvinden. Behalve in Maastricht zullen er burgerpanels neerstrijken in Dublin, Florence en Warschau.

Iedereen kan deelnemen

De deelnemers aan de burgertop worden willekeurig gekozen om zo een afspiegeling van de Europese samenleving te vertegenwoordigen. Hierbij heeft de organisatie rekening gehouden met geografische herkomst, gender, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond en opleidingsniveau. Eén derde van elk panel zal bestaan uit jongeren tussen 16 en 25 jaar. Op de website van de conferentie kunnen burgers hun ideeën over de toekomst van Europa delen.

EU in de wereld en migratie

Bij het burgerpanel in Maastricht zullen de thema’s de EU in de wereld en migratie aan bod komen. De tweehonderd deelnemers zullen met elkaar in gesprek gaan op verschillende locaties van EIPA en Maastricht University en zullen tevens debatteren op de geboortegrond van het Verdrag van Maastricht, het Gouvernement aan de Maas. Alle gesprekken worden rechtstreeks in de 24 officiële talen van de EU vertaald.

Maastricht als werkplaats voor debat en dialoog over Europa

De toewijzing van Maastricht als gaststad onderstreept en bevestigt de ambitie om van Maastricht dé werk- en ontmoetingsplaats te maken voor gesprek, debat, kennis- en visieontwikkeling rond Europese thema’s. Met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 zijn de stad en regio onlosmakelijk verbonden met Europa. Later dit jaar en in het voorjaar van 2022 staan er meerdere activiteiten gepland in het kader van het 30-jarig jubileum. Zo zal er onder meer worden stilgestaan bij de betekenis van dit verdrag voor het verleden, heden en de toekomst van Europese samenwerking.

Over EIPA

EIPA is opgericht in 1981 als een expertisecentrum op het gebied van Europese publieke zaken. EIPA streeft ernaar om de kennis van vakspecialisten die zich met de EU bezighouden te vergroten door het ontwikkelen en organiseren van trainingen. De missie van EIPA is om vaardigheden en bekwaamheden te verbeteren voor efficiënter beleid. De hoofdvestiging van EIPA is in Maastricht en heeft een kantoor in Luxemburg.

Lees meer over EIPA: www.eipa.eu

Over Studio Europa Maastricht

Studio Europa Maastricht is een expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek. Het is opgericht in 2018 en wordt ondersteund door de partners van het Maastricht, Working on Europe-programma: Maastricht University, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht. Het doel van Maastricht Working on Europe is Maastricht en de regio te positioneren als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis- en visieontwikkeling rondom Europese thema’s.

Kijk voor meer informatie over Studio Europa Maastricht op onze website.

Leave a Reply