Hoe schrijf je Europese geschiedenis vanuit trans-Europees perspectief – een geschiedenis die daarmee voorbijgaat aan de nationale kaders waaraan veel geschiedschrijving gebonden is?

Professor Mathieu Segers sprak hierover met Sicco Knecht, hoofdredacteur van ScienceGuide, een online platform voor nieuws, onderzoek en opinie over hoger onderwijs, de wetenschap en de kennissector.

Het harkerige optreden van Nederland
Het artikel verschijnt twee weken na de laatste vergadering van de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van financiën van de Eurozone-lidstaten om economisch beleid vorm te geven. Een bijeenkomst waarin de Nederlandse Minister van Financiën Wopke Hoekstra, voet bij stuk hield over de afwijzing van Eurobonds als laatste redmiddel in de strijd tegen de economische ravage die het coronavirus in heel Europa aanricht.

Volgens Segers is het optreden van de minister een typisch voorbeeld van de technocratische aanpak waar Nederland bekend om staat. Hoekstra wilde het, voordat het over onderlinge steun zou gaan, eerst hebben over wat er in zijn ogen mis was in de Italiaanse en Spaanse economie. 

Hoe het anders kan
Segers legt in het interview uit wat er ten grondslag ligt aan de Nederlandse strategie en waarom dit niet werkt in een Europa waar het lange tijd taboe was om cultuurverschillen te erkennen. “Je suggereert een eendimensionale, beleidsmatige verklaring en met die benadering verlies je de politieke dimensie – en daarmee ook het verstehen – uit het oog”.

Juist dat verstehen, oftewel het tonen van begrip voor culturele verschillen en de situatie van een ander, is van groot belang voor een gezamenlijke aanpak van de uitzonderlijke situatie waarin Europa zich nu bevindt. 

“Nederland wordt pas weer geloofwaardig als ze stopt met het tekenenen van karikaturen en het inhoudelijke gesprek aangaat over wat nodig is, met erkenning van de onderlinge verschillen”, aldus Segers. 

Lees het volledige artikel via Science Guide
Over het verstehen van de ander, de grilligheid van de Europese geschiedenis en de lichtpunten aan de door Segers geschetste Europese horizon, kun je verder lezen in het uitgebreide interview van Science Guide.

Leave a Reply