Voor wie alles wil weten over stemmen, de Europese verkiezingen en wat de EU voor jou doet, organiseerden we deze interactieve vraag- en antwoordsessie speciaal voor de inwoners van Maastricht en hun buren. Met als startvraag: Wat verbindt Pamela Anderson en John Le Carré?

Antwoord: een kloppend hart voor Europa. Tenminste als je Mathieu Segers’ redenering volgt, en dat deden we gisteren in de intieme setting van de Boekhandel Dominicanen bij een informele vraag- en antwoordsessie waarin de vragen van het publiek centraal stonden. Let wel op – dat kloppend hart betekent niet automatisch een ‘pro-EU’ hart. Integendeel, door de kritische vragen van een gemengd publiek met een verscheidenheid van (anti)politieke overtuigingen bekeken we Europa vanuit het perspectief van haar burgers. Wij dus. Allemaal. En dat legde ook vrij snel de tekortkomingen van het huidige Europese Unie beleid bloot.

In een boeiend gesprek gingen we samen op zoek naar wat er allemaal speelt in Europa, welke terugkerende thema’s uit de recente geschiedenis ons tot de dag van vandaag nog beïnvloeden, en wat er mogelijk te wachten staat na de verkiezingen morgen. Brexit, de centrale banken, de rol van nationale politici en de media in de vertolking van het beruchte ‘steeds hechtere verbond tussen de volkeren van Europa’ kwamen allemaal aan bod. Ook hoe we met informatie omgaan, en hoe we erop reageren. Van Oost naar West en Zuid naar Noord Europa.

Het beperkte aantal deelnemers zette aan tot een diepgaande discussie waarin al snel duidelijk werd dat we – als Europeanen – wel degelijk met elkaar kunnen spreken over Europa. Vooral als we durven af te stappen van de stempels ‘links of rechts’, ‘voor of tegen’, ‘zwart of wit’ en daarmee af van de tweedeling waar ons continent nu zo mee worstelt. Het enige dat ontbrak was Pamela Anderson zelf.

Leave a Reply