Afgelopen maand was Maastricht, Working on Europe aanwezig bij een LinkedIn Local netwerkbijeenkomst in Maastricht. Initiatiefneemster Angèl Nijskens heeft als doel het wereldwijde ondernemersevent succesvol te laten landen in de Euregionale realiteit van veel ondernemers in Limburg. Juist in de Euregio is er veel potentie voor interessante uitwisseling. Bestaande netwerken van ondernemers reiken vaak niet over de grens en er is veel onwetendheid over de mogelijkheden rondom Euregionaal ondernemen.

Vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal: hoe werkt dat in de praktijk?

In 1992 werd met het tekenen van het Verdrag van Maastricht de interne markt voltooid met de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal tussen de lidstaten. Toch lopen lokale ondernemers tegen problemen aan wanneer zij in een buurland willen ondernemen. En hoewel de potentiële opbrengst van nieuwe afzetmarkten groot is, blijft de administratieve rompslomp een doorn in het oog, want niemand zit te wachten op een verdubbeling van zijn of haar administratieve werkzaamheden. Daarnaast blijft het juridisch lastig om contracten op te stellen, want welk rechtssysteem houd je aan wanneer je samenwerkt met bijvoorbeeld een Duits of Belgisch bedrijf?  En waar ga je naar de rechter als het op een juridisch proces uitloopt?

Dat er geen grenzen meer zijn, wil dus niet zeggen dat verschillende nationale wetgevingen meer op elkaar zijn gaan lijken. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor besluitvorming op Europees niveau. Willen we nationale systemen meer overeen laten komen ten gunste van handel en werkgelegenheid? En wat moet er dan specifiek veranderen? Daarover gingen we in gesprek tijdens deze LinkedIn Local.

Naast de technische obstakels en vraagstukken is het voor sommige ondernemers een uitdaging om met verschillen in (werk)culturen om te gaan. De taalbarrière, maar ook gewoontes die voor de ander misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend lijken, kunnen soepele samenwerking en handel in de weg staan. De Duitser is punctueel, de Nederlander tutoyeert snel en de Belg komt te laat. Clichés waar hele verhalen achter schuilgaan en die het werk een extra uitdaging geven.

Euregionale succesverhalen

Toch zijn er genoeg voorbeelden van Euregionale succesverhalen zoals dit verhaal in de Volkskrant van medisch bedrijf Aarion in Heerlen. Een interessant stuk in NRC laat zien dat als barrières in de Euregio kunnen worden doorbroken en bewoners makkelijker in België en Duitsland zouden kunnen werken, Maastricht zou stijgen van 37ste naar 7de meest aantrekkelijke Nederlandse stad wat betreft werkgelegenheid.

Interesse in Euregionale samenwerking?

Wie meer wil weten en kansen voor Euregionale samenwerking wil verkennen, heeft volop mogelijkheden in de regio:

  • De ZZP Fabriek Maastricht organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten voor zelfstandigen die over de grens willen gaan werken: ‘YouRegion ZZP information and network meeting’. De tweede bijeenkomst op 19 september heeft als thema: Grenzeloos ondernemen – de Duitse versie, en vindt plaats aan de Technische Universiteit van Aken. Meer informatie over het programma dat door de ZZP Fabriek Maastricht wordt georganiseerd en de aanmelding vind je hier.
  • Meer informatie over bovengenoemde thema’s vind je ook bij ITEM: Insitute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility. ITEM is een expertise centrum van de Universiteit van Maastricht en is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking.
  • En…blijf onze website in de gaten houden, want begin december organiseren wij vanuit Studio Europa Maastricht een bijzonder netwerkevenement voor ondernemers, organisaties, verenigingen en andere initiatieven uit de Euregio: Werkplaats Europa. Binnenkort meer!

Leave a Reply