De zes onderzoekscalls die horen bij de Maastricht, Working on Europe (MWoE) onderzoeksagenda, zijn weer geopend. UM-onderzoekers krijgen deze zomer de kans om een succesvolle aanvraag in te dienen.

Kijk hier voor het overzicht van de onderzoeksagenda, alle calls, de voorwaarden en deadlines.

De Strategische Onderzoeksagenda Maastricht, Working on Europe (MwoE) wordt uitgevoerd onder leiding van Studio Europa en richt zich op blijvende vernieuwing en uitbreiding van de overkoepelende UM-onderzoeksagenda op het gebied van Europese integratie, de EU en Europa, met innovatieve multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerkingen. In 2019 heeft Maastricht, Working on Europe 24 interdisciplinaire onderzoeksteams geselecteerd en hiermee in totaal meer dan 70 onderzoekers financieel ondersteund.

De zes onderzoekscalls zijn de hele zomer geopend

De zes calls die van 1 juli tot 13 september zijn geopend, bieden zaaigeld voor innovatief, multidisciplinair onderzoek van hoge academische kwaliteit, met een sterke maatschappelijke impact. Ook bieden we vijf postdoctorale onderzoeksposities én lanceren we het MWoE ​​Young Researchers Network.

  • Call 1: Vijf posities voor postdoctorale onderzoekers
  • Call 2: Het schrijven van grotere subsidieaanvragen en oprichten van strategische onderzoeksconsortia
  • Call 3: Onderzoekstijd voor het uitvoeren en publiceren van fundamenteel onderzoek, bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan
  • Call 4: Het schrijven van beleidsnota’s en papers waarmee onderzoeksresultaten een duidelijke maatschappelijke vertaalslag krijgen
  • Call 5: Organisatie van wetenschappelijke workshops en conferenties
  • Call 6: Een ‘MWoE Young Researchers Network’ oprichten om de onderzoekscommunity van Europa-gerelateerd onderzoek binnen de UM te versterken

Solliciteren op de postdoc posities kan via Academic Transfer

De vijf postdoctorale functies zijn geopend voor: beginnende onderzoekers van binnen en buiten de UM, die onlangs een doctoraat hebben behaald (of bijna behalen), die een bewezen interesse hebben in Europese thema’s waar de MWoE-onderzoeksagenda zich op richt én die een achtergrond hebben in Geesteswetenschappen, Life Sciences, Sociale Wetenschappen, Internationaal en Europees Recht of een ander relevant gebied. De vacatures staan op Academic Transfer en zijn te vinden via call 1.

Thema’s

Alle beschikbare zaaigelden zijn gekoppeld aan de MWoE-onderzoeksagenda en gericht op vier hoofdthema’s:

  • Democratie, politiek, veiligheid en rechtsstaat
  • Identiteit, erfgoed en burgerperspectief
  • Welvaart, welzijn en ongelijkheid
  • Kennis, technologie en digitalisering

Dien je aanvraag in en verrijk het onderzoek van Europa!

We kijken ernaar uit om nog meer onderzoekers te ondersteunen die interfacultair de krachten bundelen. Waarmee we samen de positie van Maastricht University als de plek voor nieuw en innovatief Europa-gerelateerd onderzoek verstevigen.

Leave a Reply