Hoe gaat de Europese Unie verder na de Verkiezingen van afgelopen mei? Hoe krijgt het kritische geluid een plek? Hoe vergaat het de eerste vrouwelijke Voorzitter van de Europese Commissie? Het zijn spannende tijden in Europa en we blijven je daarin meenemen vanuit Studio Europa: waar we werken aan Maastricht als dé plek waar burgers, wetenschappers, journalisten en organisaties elkaar ontmoeten voor debat, dialoog en onderzoek over de toekomst van Europa. Van het eurosceptische tot het pro-EU geluid en alles wat daartussenin zit.

Het onderhandelingsspel na de Europese verkiezingen

In onze podcast met het Haagsch College ‘Café Europa’, zijn Mathieu Segers en Anke Truijen ingegaan op de verkiezingsuitslag en het onderhandelingsspel om de Europese topbanen. Verkiezingen waarin Europese en nationale politiek sterk samenkwamen. Waarin nog nooit zoveel nationale politieke kopstukken zich bemoeiden met de Europese verkiezingsstrijd. En waarin thema’s met een duidelijke Europese dimensie zoals klimaat en veiligheid, de Europese politiek belangrijker dan ooit maken voor de nationale politiek. Maar bovenal toont de uitslag een duidelijke boodschap van de Europese kiezer: het moet anders. Oude krachten in het Europees Parlement hebben ingeleverd en nieuwe samenwerking is noodzakelijk.

Groei van anti-EU beweging, gele flop en roep om verandering

De anti-EU krachten zijn gegroeid, hoewel minder massaal dan verwacht. In Café Europa spreekt Frankrijkcorrespondent Stefan de Vries zelfs van ‘de gele flop’: minder dan 50% van de mensen die tijdens het hoogtepunt van de gele hesjes-demonstraties in Frankrijk de straat op ging, heeft gestemd op een daaraan gelieerde partij. Naast de groei van het anti-EU geluid, ontstaat er ook een nieuwe beweging in het midden die kritiek heeft op het huidige beleid. Een beweging die vraagt om verandering op o.a. sociaal vlak, veiligheid en klimaat.

“Iedereen is eurosceptisch”

Die kritische beweging, ook in het midden, verwoordt politiek wetenschapper Patrick Bijsmans pakkend als “iedereen is eurosceptisch”, in een interview van Maastricht University. We zijn niet meer automatisch voor of tegen Europa, maar gaan zelf kritischer kijken vanuit meer nuance dan alleen maar ‘voor’ of ‘tegen’. En dat is goed nieuws. Want er zit veel ruimte tussenin. Ook fervent Europeanen, zoals UM-onderzoeker Hylke Dijkstra, willen een ander geluid. Dijkstra vertelt waarom hij teleurgesteld is in de EU en wat er volgens hem nodig is voor verandering.

Meer bewustzijn over Europa

In de afgelopen maanden hebben we bij Studio Europa hard gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn en begrip over Europa en de Europese verkiezingen. Met aandacht voor het kritische geluid én onderbouwd met maatschappelijk relevant onderzoek. Meningen van mensen uit het hele spectrum kwamen naar voren. Zoals tijdens ‘Jouw stem telt?!’ waar een gemengd publiek met een verscheidenheid van (anti)politieke overtuigingen samenkwam.

Het menu voor de tweede helft van 2019: diversiteit voorop

Ook in de tweede helft van het jaar zullen we aan de diversiteit aandacht blijven besteden. We hebben weer een menukaart vol evenementen, met als hoogtepunt de Maastricht Europe Days begin december. Een tipje van de sluier:

Dat en nog veel meer events, happenings, debat en dialoog kun je van ons verwachten in de komende maanden. Houd de website en onze social media in de gaten. Want: jij kunt eraan meedoen.

Met wie wil jij een pittig gesprek over Europa aangaan? Laat het ons weten!

Wie wil jij op het podium? Met wie zou jij wel eens in gesprek willen over Europa? Is het Teresa May, Frans Timmermans, Thierry Baudet, Peter Frankopan, Yanis Varoufakis, of …? Laat het ons weten en wie weet gaan ze wel in op onze uitnodiging! Want een echt kritisch gesprek over Europa, voer je in Maastricht. En dat debat blijven we voeden met Maastricht, Working on Europe.

Leave a Reply