Christian Surubaru, postdoctoraal onderzoeker bij Studio Europa Maastricht – Universiteit Maastricht, heeft een analyse geschreven over de EU-fondsen tijdens de COVID-19-crisis. Het artikel biedt een overzicht van de financiële middelen van de Europese Unie die zijn ingezet om de pandemie te bestrijden. Ook behandelt Surubaru in zijn artikel de problemen die voortkomen uit de financiële steun die Brussel en de lidstaten bieden.

Belangrijkste conclusies en inzage in de Europese problematiek
De analyse geeft een schematisch overzicht van de fondsen die de Europese Unie tot eind april beschikbaar heeft gesteld voor het bestrijden van de coronacrisis. Die lopen op tot maar liefst 1.520.477 miljoen (1,5 biljoen) euro.

Verschillende aspecten van deze fondsen zijn problematisch volgens Surubaru. Op het gebied van communicatie stelt Surubaru dat “de Europese instellingen en nationale regeringen informatie over de financiële middelen voor het bestrijden van de coronacrisis op een zeer gefragmenteerde en verwarrende manier hebben gepresenteerd”.

“De Europese instellingen en nationale regeringen hebben informatie over de financiële middelen voor de bestrijding van de coronacrisis op een zeer gefragmenteerde en verwarrende manier gepresenteerd”.

Politiek gesproken dreigen de fondsen de sociaaleconomische ongelijkheid binnen de EU te verergeren, aangezien sommige fondsen van de ECB niet-Eurozone lidstaten uitsluiten.* Volgens Surubaru bestaat het risico dat hierdoor de bestaande spanningen tussen bepaalde Midden- en Oost-Europese landen en de rest van de EU toenemen.

Daarnaast valt nog te bezien of de investeringen in het pan-europese garantiefonds, waaronder 200 miljard aan leningen voor midden en klein bedrijven (MKB’s) en de garanties voor MKB’s en midcap-steun (40 miljard), daadwerkelijk kunnen worden opgehaald. Ook is het de vraag of er voldoende institutionele en bestuurlijke capaciteit bestaat op Europees en nationaal niveau om de financiering te beheren en snel uit te keren.

Lees het volledige artikel en stel uw vragen aan Cristian Surubaru
Lees hier de volledige analyse van Surubaru, inclusief een overzicht van de middelen van de Europese Unie die zijn vrijgemaakt in het kader van COVID-19. Wil je contact opnemen met Surubaru en dit onderwerp verder uitdiepen, neem dan gerust contact met hem op via: cristian.surubaru@maastrichtuniversity.nl.

*Er zijn acht EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren. Dit zijn Denemarken, Zweden, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië.

Leave a Reply