Hoe ziet jouw toekomstige Europa eruit?

Luister naar nieuwe ideeën

Over ons

Studio Europa​ Maastricht wil van Maastricht dé plek maken waar inwoners, beleidsmakers, wetenschappers en journalisten elkaar ontmoeten voor debat en dialoog over Europa. Ook creëren we een expertisecentrum voor onderzoek naar Europa en Europese integratie. Kortom: een werkplaats voor een beter Europa. Voor iedereen.

Onze organisatie bestaat uit drie pijlers: een strategische onderzoeksagenda; evenementen die inspireren en tot nadenken stemmen; en het tot leven brengen van het Europees Erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht.

Studio Europa Maastricht is een initiatief van de partners van het Maastricht, Working on Europe programma: de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht.

Onze missie is het stimuleren van actief en kritisch debat waarin de betrokkenheid van burgers centraal staat.

Ik ben nieuwsgierig. Waarom Maastricht?

“Met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht werd een groot, dynamisch experiment in gang gezet dat tot op de dag van vandaag voortduurt.”

Wij doen onderzoek! Multidisciplinair, inspirerend en maatschappelijk relevant onderzoek naar vier thema’s:

Identiteit, erfgoed en het burgerperspectief

De zes Europese landen die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog het integratieproces inzetten, hadden hier geen handleiding voor. Natuurlijk hadden de grondleggers een visie en gedeelde idealen, maar in de loop der tijd zijn de echte drijfveren zowel wetenschappers als burgers ontgaan. Dit vraagt om grondig onderzoek, ook op een fundamenteel niveau, naar de rol van ideeën bij het vormgeven van de moderne Europese geschiedenis.

Welvaart, welzijn en ongelijkheid

Ondanks voortdurende inspanningen om een gelijk speelveld te creëren, zijn er nog steeds aanzienlijke verschillen met betrekking tot levensomstandigheden, levensverwachting en gezondheid binnen de EU. Een verklaring hiervoor is dat Brussel wellicht wat te hard van stapel is gelopen, waardoor lidstaten terughoudend zijn met het implementeren van beleid. De financiële crisis van 2008 heeft natuurlijk ook niet echt geholpen. Deze heeft geleid tot een reflexmatige reactie van meer gecentraliseerde sturing.

Democratie, politiek, veiligheid en de rechtstaat

Zestig jaar na haar oprichting worstelt de Europese Unie nog altijd met de kernpunten van nationale soevereiniteit en democratische legitimiteit. Wie heeft het voor het zeggen en op welk overheidsniveau? De EU heeft verschillende supranationale instellingen voortgebracht, waaronder een parlement en een hof, maar hoe verhouden deze zich tot hun nationale tegenhangers? En wat is de rol van regionale en lokale autoriteiten? Welke hervormingen zijn nodig om de democratie te waarborgen en ervoor te zorgen dat burgers meer betrokken raken bij het Europese project, in plaats van dat zij ten prooi vallen aan euroscepsis? Dit is slechts een greep uit de vraagstukken die moeten worden geanalyseerd en onderzocht.

Kennis, technologie en digitalisering

Met de steun van de Europese Commissie speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol bij het genereren van nieuwe kennis en technologieën. Er is veel vraag naar onderzoek naar de economische effecten van dergelijke bedrijfsinvesteringen. De bevindingen van zulk onderzoek kunnen bedrijven helpen om hun innovatiepotentieel te benutten. Hiervan kunnen de EU en haar burgers op hun beurt profiteren. Naar verwachting zullen innovaties op het gebied van automatisering en digitalisering het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn bevorderen, bijdragen aan het creëren van een groenere samenleving en de kwaliteit van leven van EU-burgers verbeteren.

Partners

Van alle 12 provincies van Nederland is Limburg de meest zuidelijke, waar het grenst aan België en Duitsland. Een regio die zich van oudsher op het grensvlak van culturen bevindt, waar mensen van verschillende herkomst en afkomst elkaar al eeuwen ontmoeten Meer informatie over de provincie Limburg kun je hier vinden.

De oudste stad van Nederland heeft een grote aantrekkingskracht, niet alleen op dagjesmensen en toeristen, maar ook op nieuwe inwoners en organisaties. Dit blijkt tevens uit de prachtige bijnamen van Maastricht, zoals ‘De culinaire hoofdstad van Nederland’ en ‘De kleinste metropool van Europa’. Meer informatie over de gemeente kun je hier vinden.

De Universiteit Maastricht (UM) is, met haar 16.300 studenten en 4.300 werknemers, de meest internationale universiteit van Nederland. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. Meer informatie over de universiteit kun je hier vinden.

Contact

Studio Europa
22a Onze Lieve Vrouweplein
6211 HE Maastricht

Nederland

+31 (0)43 388 46 90

info@maastrichteurope.nl