Europa is nog lang niet af. Er staat nog heel wat te doen. Sterker nog, er dienen zich vrijwel dagelijks nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen aan. Zo is Maastricht, Working on Europe ontstaan, met als belangrijk moment de jaarlijks terugkerende Maastricht Europe Days.

Tijdens de Maastricht Europe Days krijgt vooral de stem van de burger, de Europeaan, een prominente plek en willen we op zoek gaan naar de kern van de Europese identiteit anno nu.

We willen jullie horen!

Bekijk het programma

Europe is by no means a finished project. There is still a lot to do! Moreover, almost everyday new developments and challenges appear on the horizon. This is why Maastricht, Working on Europe is initiated, with it's annual highlight: the Maastricht Europe Days.

During the Maastricht Europe Days, the voice of citizens, of Europeans, will have a prominent place. We will explore together the core values of European identity.

We want to hear from you!

View our program

In Maastricht we work on the future of Europe ...

Maastricht Europe Days

7 & 8 December